Projekty zrealizowane-Kampania Informacyjna na rzecz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu 2011-2012

Kampania Informacyjna

Promocja kampanii informacyjnej:
- prasa lokalna
- mailing do potencjalnych odbiorców projektu,
- plakaty, ulotki,
- strona internetowa projektu
- wydanie w formie elektronicznej przewodnika o promowaniu idei SOB


Przebieg Kampanii Informacyjnej
I. Organizacja konferencji inauguracyjnej w Krakowie
II. Organizacja 11 konferencji merytorycznych w miastach woj. małopolskiego w okresie od X 2011 do III 2012.
III. Etap - JEDNORAZOWE EVENT'Y PROMUJĄCE Społeczną Odpowiedzialność Biznesu - w miesiącach: wrzesień 2011, styczeń 2012, luty 2012. Forma - Breakfast Meeting - w lokalnych rozgłośniach radiowych: Kraków, Tarnów ,Nowy Sącz plus 3 artykuły prasowe (sposorowane)na ten temat w gazetach lokalnych, pod hasłem "W PARTNERSTWIE O SOB". Uczestnikami tych wydarzeń będą przedstawiciele firm MMSP, władz lokalnych, władz administracyjnych, przeds.organizacji pracodawców, zw. zawodowych oraz przedstawicielki stowarzyszeń dział. na rzecz kobiet.
Org. ww spotkań w rozg. radiowych ma na celu zaakcentować istotność idei SOB na rozwój rynku regionalnego w aspekcie zrównowazonego rozwoju i upowszechnić ją w Regionie Małopolskim.

IV Etap - ORGANIZACJA KONFERENCJI PRASOWEJ ZAMYKAJĄCEJ PROJEKT w Krakowie - marzec 2012 mającej na celu przedstawienie rezultatów projektu, wymiernych wyników, wniosków. Na konferencji przedstawione zostaną korzyści płynące z społecznej odpowiedzialności biznesu dla firm i ch interesariuszy

 

 

 

Konferencje, które już się odbyły:
1. Kraków, 28.09.2011r. (konferencja inauguracyjna)
2. Kraków, 26.10.2011r. (konferencja merytoryczna)
3. Oświęcim, 28.10.2011r. (konferencja merytoryczna)

4. Nowy Sącz, 10.11.2011 (konferencja merytoryczna)

 

 

powrót


galeria zdjęć

Konferencja Kraków
Konferencja Kraków
Konferencja Kraków
Konferencja Oświęcim
Konferencja Oświęcim
Konferencja Oświęcim

Konferencja Nowy Sącz
Konferencja Nowy Sącz
Konferencja Nowy Sącz