Projekty zrealizowane-Śląska Kampania Informacyjna na rzecz FKU 2010-2011

O PROJEKCIE

"Śląska Kampania Informacyjna na rzecz Formalnego Kształcenia Ustawicznego (FKU) 2010-2011"to projekt realizowany przez LEVEL Sp. z o.o. w okresie od 1.02.2011 r. do 31.08.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Cel ogólny:
Celem ogólnym projektu jest promowanie kształcenia ustawicznego w odniesieniu do lokalnego rynku pracy wśród pracodawców i ich pracowników w formie kampanii informacyjnej poprzez cykl konferencji w miastach woj. śląskiego (Bielsko-Biała, Częstochowa, Sosnowiec, Katowice, Ruda Śląska, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie, Chorzów, Bytom, Gliwice, Zabrze)

 

Cele szczegółowe:
1.dotarcie z kampanią informacyjną do co najmniej 500 pracodawców i ich interesariuszy do którzy w ramach swojej bieżącej działalności wykorzystają informacje zawarte w opracowaniach uzyskanych podczas konferencji nt. nauczania w systemie szkolnym osób dorosłych oraz możliwości formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych.
2. dotarcie z kampanią informacyjną do co najmniej 30 partnerów społeczno - gospodarczych, pracodawców którzy poprzez udział w kampanii zwiększyli swoje zainteresowanie formalnym kształceniem ustawicznym;
3. zwiększenie świadomości korzyści płynących z formalnego ustawicznego kształcenia wśród pracodawców wynikającej z możliwości rozwoju ich pracowników;
4. ułatwienie dostępu do regionalnej oferty szkół dla dorosłych funkcjonujących na podstawie ustawy o systemie oświaty woj. śląskiego szerokiej grupie pracodawców

powrót