strona główna / Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane


czytaj więcej

Bezpłatny kurs języka ang. - Wyższe kwalifikacje - lepsza przyszłość

Projekt skierowany jest dla osób zatrudnionych, w wieku powyżej 18 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności oraz podwyższeniem i uzupełnieniem kwalifikacji.

szczegóły


Śląska Kampania Informacyjna na rzecz FKU 2010-2011

"Śląska Kampania Informacyjna na rzecz Formalnego Kształcenia Ustawicznego (FKU) 2010-2011"to projekt realizowany przez LEVEL Sp. z o.o. w okresie od 1.02.2011 r. do 31.08.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego.

szczegóły


Projekt "KOBIETA NA CZASIE" działanie 1.6

Projekt wspłófinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

szczegóły


Profesjonalizm opolskich kobiet wizytówką woj. opolskiego

Zapraszamy Panie pracujące w województwie opolskim do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach projektu "Profesjonalizm opolskich kobiet wizytówką woj. opolskiego" realizowanego przez Level

szczegóły


Kursy doskonalajace dla nauczycieli...

Projekt "Kursy doskonalajace dla nauczycieli z zakresu kształtowania kluczowych kompetencji uczniów w obszarze stosowania technologii IT" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

szczegóły


Projekt "Uczyć się by działać"

jest to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

szczegóły


Kampania Informacyjna na rzecz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu 2011-2012

szczegóły


Projekt "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" działanie 2.3.a

Celem działania jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr zarządzających i pracowników...

szczegóły


Projekt "Certyfikat English For Business"

Jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.3...

szczegóły