strona główna / Projekty zrealizowane / Bezpłatny kurs języka ang. - Wyższe kwalifikacje - lepsza przyszłość

Projekty zrealizowane-Bezpłatny kurs języka ang. - Wyższe kwalifikacje - lepsza przyszłość

 


 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Człowiek - najlepsza inwestycja

 

"WYŻSZE KWALIFIKACJE - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ"

 

Projekt skierowany jest dla osób zatrudnionych, w wieku powyżej 18 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności oraz podwyższeniem i uzupełnieniem kwalifikacji.


Program projektu przewiduje :
  • realizację łącznie 2240 godzin szkolenia z języka angielskiego dla min. 200 osób
  • prowadzenie szkolenia z języka angielskiego w 20 dziesięcioosobowych grupach o różnych stopniach zaawansowania (112 godzin kursu w każdej grupie)


PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013

Priorytet VIII : Regionalne kadry gospodarki.
Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Biuro Projektu
Ul. Bytomska 61-63,
41-940 Piekary Śląskie
Tel./fax. 32 284 54 32
e-mail: projekt8.1@onet.pl


pliki do pobrania