strona główna / Projekty zrealizowane / Projekt "KOBIETA NA CZASIE" działanie 1.6

Projekty zrealizowane-Projekt "KOBIETA NA CZASIE" działanie 1.6

Projekt wspłófinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Poniżej zamieszczamy artykuł na temat tego projektu.

„Kobieta na czasie..." czyli kolejny projekt współfinansowany ze środków UE w ramach ES realizowany pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Jaka jest sytuacja na naszym rynku pracy, a w szczególności sytuacja kobiet nie trzeba nikomu uświadamiać. Tym bardziej cieszy inicjatywa instytucji chcących poprawić obecny stan. Szkoła Języków Obcych „Level" w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy i Urzędem Miejskim w Piekarach Śląskich w miesiącu maju uruchamia projekt „Kobieta na czasie - Woman up to date" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt skierowany jest do bezrobotnych i poszukujących pracy kobiet i obejmuje prawie roczny kurs języka angielskiego lub niemieckiego i kurs komputerowy z zakresu obsługi biurowej i administracyjnej. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kobiet, które poszukują zatrudnienia i chcą się znaleźć na obecnym rynku pracy.

 

Projekt stwarza niezaprzeczalną możliwość rozwinięcia umiejętności językowych i poznania podstawowej wiedzy z zakresu obsługi środowiska Windows.
Szkoła Języków Obcych LEVEL prawdziwie zaangażowała się w pozyskiwanie środków unijnych, szereg specjalistów pracuje nad programami, które w przyszłości stworzą szanse podobną do tej, którą realizujemy obecnie.
Mamy nadzieję, że podobne inicjatywy pozwolą uwierzyć osobom poszukującym pracy we własne możliwości.

 

Projekt, o którym mowa przewidziany jest na przeszkolenie 120 kobiet z terenu Katowic, Żor i Piekar Śląskich. Termin rozpoczęcia połowa maja, czas kształcenia 12 miesięcy. Wymagania wykształcenie średnie i zaświadczenie z Urzędu Pracy poświadczające status bezrobotnej lub poszukującej pracy.
Zatem zachęcamy do wzięcia udziału w naszym projekcie wszystkie Panie chcące zwiększyć swoje szanse na znalezienie wymarzonej pracy.

Jeszcze parę słów o działalności Firmy LEVEL.
Firma istnieje już od 1993 roku prowadząc kursy języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wielu z naszych Klientów to instytucje państwowe, firmy prywatne i duże koncerny międzynarodowe. Wraz z rozwojem gospodarczym i otwarciem się na unijne rynki pracy pojawiają się nowe pomysły, które stwarzają młodym ludziom możliwości startu w dorosłe życie. Jednym z takich pomysłów było uruchomienie w zeszłym roku wraz z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Liceum Mundurowego w Bytomiu i Tychach. W tym roku planujemy uruchomienie liceum dwujęzycznego z językiem włoskim i hiszpańskim i mamy nadzieję, że to jeszcze nie koniec.