strona główna / Projekty zrealizowane / Projekt "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" działanie 2.3.a

Projekty zrealizowane-Projekt "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" działanie 2.3.a

Celem działania jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr zarządzających i pracowników, rozwijanie nowych form pracy, wzmacnianie transferu wiedzy i rozwijanie współpracy między szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami.

Możliwości, jakie stwarza dofinansowanie w działaniu 2.3 SPO RZL, mogą zainteresować dwie grupy przedsiębiorców:

- tych, którzy szukają środków na dofinansowanie szkoleń dla swoich pracowników,
- takich, których działalność gospodarcza dotyczy prowadzenia działalności szkoleniowej.

Bezpośrednimi projektodawcami w tym działaniu mogą być instytucje szkoleniowe, szkoły, jednostki naukowe posiadające osobowość prawną, osoby prawne prowadzące działalność szkoleniową (sp. z o.o., spółki akcyjne, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pracodawców i przedsiębiorców, związki zawodowe), oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie szkoleń.

Przedsiębiorca, który zainteresowany jest zorganizowaniem szkolenia dla swoich pracowników powinien skontaktować się z instytucją/firmą szkoleniową, która złoży wniosek o dotację.

Warunkiem wyboru projektu zgłoszonego przez instytucję szkoleniową jest organizacja szkoleń, które odpowiadają potrzebom pracodawców i przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstw. Minimalna wartość projektu wynosi 15 000 EUR, a maksymalna 1 000 000 EUR.

Dofinansowanie w formie wsparcia jest przekazywane organizatorowi szkoleń. Dzięki temu firma wnosi tylko część opłaty za szkolenie. Dofinansowanie zależy od wielkości firmy i rodzaju szkolenia. W przypadku szkoleń ogólnych dla małych i średnich przedsiębiorstw jest to zazwyczaj 80%, a w przypadku przedsiębiorstw dużych - 60% wydatków objętych pomocą publiczną. Natomiast szkolenia specjalistyczne (czyli takie, które są przydatne wyłącznie w pracy na konkretnym stanowisku pracy w firmie) dofinansowywane są odpowiednio do wielkości przedsiębiorstwa - 45% i 35% wydatków objętych pomocą publiczną. Pozostałą część wydatków ponosi przedsiębiorca.

Działanie jest wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).