strona główna / Projekty zrealizowane / Projekt "Uczyć się by działać"

Projekty zrealizowane-Projekt "Uczyć się by działać"

Projekt "Uczyć się by działać" jest to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Poniżej prezentujemy wymagane dokumenty:

 

 

 

* regulamin kursów językowych
* ankieta
* formularz

 

Szkoła Języków Obcych LEVEL w Katowicach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w projekcie realizowanym pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej i współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.3.4 Poprawa Jakości Kształcenia - "UCZYĆ SIĘ BY DZIAŁAĆ".

 

 

Projekt obejmuje bezpłatne kursy z obowiązkowego języka angielskiego i języka dodatkowego do wyboru oraz szkolenia w ramach platformy e-learningowej.

 

Projekt dotyczy dzieci i młodzieży:
- klas 4-6 szkół podstawowych
- gimnazjów
- I klasy szkół ponadgimnazjalnych.

 

Rozpoczęcie rekrutacji: 10.09.2008.

Termin rozpoczęcia kursu: 1.11.2008.

 

W ramach aktywizacji środowisk szkolnych w regionach objętych projektem (województwa: małopolskie, opolskie i śląskie) przewiduje się możliwość prowadzenia zajęć na terenie szkół oraz prowadzenie zajęć przez lektorów związanych z uczestniczącymi w projekcie szkołami.

Wszelkie dodatkowe informacje mogą otrzymać Państwo w siedzibie głównej LEVEL Sp. z o.o., Katowice, Al. Korfantego 70, tel. (32) 258 77 56, (32)258 22 44.