strona główna / Rodzaje kursów / Kursy dla firm

Rodzaje kursów-Kursy dla firm

Szkolenia dla firm i instytucji są organizowane zarówno w formie kursów indywidualnych jak i grupowych. Intensywność, program i terminy zajęć dostosowane są do specyficznych potrzeb Klienta. Oferta obejmuje kursy języka ogólnego oraz specjalistycznego z różnych dziedzin biznesu, wzbogacone o elementy dostosowane tematycznie do wymagań firmy. Programy nauczania opracowane są przez metodyków Szkoły w oparciu o analizę potrzeb językowych pracowników. Efektywność zajęć zapewnia profesjonalna i sprawna organizacja kursu, nad którą czuwa lektor, metodyk oraz pracownik administracyjny.

 

ORGANIZACJA KURSU

1. Przeprowadzenie testów diagnostycznych określających poziom zaawansowania języka.
Testy zostaną przeprowadzone przez lektorów lub osobę odpowiedzialną za szkolenie w firmach. Z testów zostają zwolnione osoby, które rozpoczynają naukę od poziomu początkującego. Celem testu jest jak najdokładniejsze określenie poziomu znajomości języka oraz przyporządkowanie uczestników do grup.


2. Określenie potrzeb językowych


3. Ustalenie grup oraz częstotliwości zajęć


4. Skonstruowanie programu nauczania


5. Kontrola postępów nauczania

 • na każdych zajęciach krótki, pisemny sprawdzian ze znajomości słownictwa,
 • przynajmniej raz w miesiącu test śródsemestralny,
 • raz na 6 miesięcy test sprawdzający obejmujący wszystkie cztery sprawności językowe (mówienie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego i pisanie). Po teście sprawdzającym przygotowanie indywidualnej, opisowej oceny testu,
 • raz w miesiącu spotkanie informacyjne osoby odpowiedzialnej za szkolenie w firmach z lektorami dotyczące przebiegu zajęć,
 • sprawozdanie roczne z przebiegu kursu.

 

6. Raport o kursie i słuchaczach

Raz na 6 miesiący raport, który zawiera informacje na temat:

 • merytorycznej zawartość kursu
 • czasie i częstotliwości spotkań
 • frekwencji na zajęciach
 • aktywności uczestnika kursu
 • informacji o postępach uczestnika kursu
 • opisie słabych stron uczestnika kursu
 • użytych materiałach w trakcie kursu

 

BUSINESS OPTIONS
Kurs Business Options składa się z intensywnych sesji, z których każda jest poświęcona innemu zagadnieniu. Proponowane zagadnienia to m.in.: j. obcy przez telefon, j. obcy w korespondencji służbowej, j. obcy w podróży służbowej.

 

 • j. obcy przez telefon - celem tego zagadnienia jest skuteczne porozumienie się przez telefon z obcokrajowcami. Przez telefon trudno pomóc sobie np. gestykulacją. W trakcie tej sesji uczestnik nauczy się m.in.: zostawić wiadomość, opisać skomplikowany proces, czy podać duże liczby.
 • j. obcy w korespondencji służbowej - celem jest sprawne posługiwanie się różnymi formami korespondencji zawodowej. W trakcie tej sesji uczestnik zapozna się z różnymi rodzajami korespondencji (np. zapytanie ofertowe, reklamacja, sprawozdanie, e-mail, fax), jak również uzyska gotowe wzory, zwroty i sformułowania.
 • j. obcy w podróży służbowej - celem tej sesji jest opanowanie słownictwa oraz zwrotów związanych z podróżą w ujęciu wyjazdów służbowych. Po takich zajęciach uczestnik poradzi sobie na granicy, na lotnisku, w pociągu, nie zgubi się w obcym mieście, a w restauracji na pewno otrzyma to co chciał zamówić.

 

LISTA REFERENCYJNA
UNILEVER POLSKA, DANONE, LEAR CORPORATION, MOBIL OIL, HOCHLAND POLSKA, MEDIA MARKT, GRUPA HANDLOWA ŻYWIEC, ABB INSTAL, ING BANK ŚLĄSKI o. CHORZÓW, MAS, GRAPHIC, ALSTOM TRANSFORMER, JUNGHEINRICH POLSKA, CLIF, M-1, ESSILOR POLONIA, FEIDAL POLSKA, W.S.O.P. SCHUFFENHAUER, PPG INDUSTRIES POLAND, KHAS ATLAS, NYNAS, PENNY MARKET, AKMA BROKERS, WESTERBERG POLSKA, TEMAR, DOLEZYCH, PKO BP o. TYCHY, MOTO, ELAMED, CERAMO, BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA, GIACONELLI, URZĄD SKARBOWY KATOWICE, DR BELTER, SSI, OPAM, REAL, HOCHLAND, SATERNUS, GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, HUTA FLORIAN.